این سلاحها به صورت مكانیكی قفل میشوند دارای عملكرد لگدی هستند و وی‍ژگی های زیر را در بر دارند:

ابعاد فشرده

سامانه ماشه تنظیم  دوباره عملكرد

امكان انتخاب حالت ایمن به صورت مجزا

نشان دهنده های مسلح بودن خزانه

سایت هدف گیری مثلثی /ذوزنقه ای

اجزای اصلی:

قبضه

گلنگدن: به وسیله نیروی لگد عمل می كند طوری طراحی شده كه هدف گیری نیز آسان است

واحد چند كاره

خشاب :خشاب فولادی اسلحه به دو طرف باز میشود و میتوان به راحتی تعداد گلوله های باقی مانده را دید.

تجهیزات استاندارد:

1-اسلحه با خشاب

2- خشاب یدكی

3- دو عدد كلید برای قفل اسلحه

4-دفترچه راهنما

5- قوانین پایه ایمنی

6- فرم هشدار ایمنی سلاح های كمری

7- كارت ضمانت

8-قفل با كلید

9- جعبه اسلحه

 

مدل:

ام 40 آ1

ام 457 آ1

ام 9 آ1

برای اطلاعات بیشتر به ماهنامه جنگ افزار ویا سایت جنگ افزار مراجعه كنید

منبع:ماهنامه جنگ افزار شماره ۳۸