نگهداری از چاقو های جنگی


چاقو هم مانند تجهیزات و لوازم دیگر نیاز مند محافظت و نگه داری صحیح می باشد .

نكاتی در رابطه با محافظت و نگه داری از چاقو

سعی كنید تیغه چاقوی خود را همیشه خشك نگه دارید :

بعد از استفاده از چاقو و هر زمانی كه لازم است با استفاده از یك پارچه كتان نرم تیغه چاقوی خودرا تمیز و خشك نمایید .

اگر در شرایطی قرار گرفتید كه روغن و یا واكس مناسب در دسترس نبود مقدار كمی روغن ماشین می تواند با ایجاد لایه ای نازك از چاقوی شما محافظت كند .
سعی كنید كه تیغه چاقوی خود را همیشه تیز نگاه دارید :

اگر چاقوی شما تیز نباشد در استفاده از آن به نیروی بیشتری احتیاج خواهید داشت و همین فشار بیش از حد باعث اسیب دیدن تیغه و یا قبضه میشود .

هیچ گاه تیغه چاقوی خود را در معرض حرارت شدید قرار ندهید :

بعضی برای ضد عفونی كردن چاقو آنرا در معرض حرارت شدید قرار میدهند اما این آخرین راه حل ممكن است . حرارت دهی مستقیم ممكن است صدمات جبران ناپذیری به بار آورد .

از چاقو فقط به عنوان چاقو استفاده كنید :

بعضی از افراد از چاقو به عنوان دیلم چكش پیچ گوشتی و .. استفاده میكنند این امر فقط باعث ایجاد صدمات شدید میشود .
بعضی از چاقو های نظامی را میتوان به عنوان دیلم و سیم بر و .. در شرایط اضطراری استفاده كرد اما این برای افراد خاص در شرایط خاص و فقط برای چاقوهای خاص میباشد .
به هیچ عنوان چاقوی خود را پرتاب نكنید :


اگر نینجا هستید و چاقوی ویژه پرتاب دارید و یا از چاقوهای نظامی بهره میبرید هیچ اما اگر نه چاقوی ویژه پرتاب ونه مهارت كافی دارید
یا چاقوی خودرا خراب میكنید یا دستتان را میبرید .


مراقب نك چاقو باشید :

آسیب پزیر ترین قسمت چاقو نك تیغه آن میباشد در نگهداری آن دقت كنید .
تعمیر آن بسیار مشكل و یا غیر ممكن است .