که شامل سلاح های کمری رولور تک ضرب و دو ضرب و کشویی نیمه خودکار – که در لیست غیرمجازها قرار نگرفته باشند (سلاح های کمری غیرمجاز غالبا سلاح های کوچک اندازه هستند که براحتی در کف دست یا در کیف زنانه جا می شوند)– تفنگ های نیمه خودکار با لوله ای کوتاه تر از 470 میلیمتر – که در لیست غیر مجاز ها قرار نگرفته باشند – سلاحی که بعد از تا شدن (قنداق و غیره) هنوز امکان تیراندازی داشته باشد و طولش در این حالت کمتر از 660 میلیمتر باشد و هر سلاح دیگری که طبق مقررات در این طبقه قرار گرفته باشد ولو از جنبه ظاهری در این گونه نگنجد.

(این بند آخر را برای این گذاشته اند که اگر لازم شد بدون دردسر یک سلاح ظاهرا بدون محدودیت را در این گروه وارد کنند. حدس می زنم بعضی تفنگ های تک تیراندازی با برد زیاد و نظامی در این گروه قرار بگیرند).

نکته لازم به ذکر این است که عبارت محدود صرفا اشاره به موارد زیر دارد و محدودیتی از بابت تعداد قابل خرید وجود ندارد:
- برای حمل از فروشگاه به منزل و حمل از منزل به باشگاه نیاز به صدور مجوز است (یعنی باید نشانی مبداء و مقصد معلوم باشد و باشگاه هم تایید کند که شما عضو هستید).
- در مورد روش نگهداری و نیز روش حمل مقررات سختگیرانه تری نسبت به نوع غیر محدود وجود دارد (بعدا در این مورد صحبت خواهیم کرد).

-------------------------------------------------------------------
سلاح های کمری
Hand guns

با هر کالیبر و هر نوع طراحی. طبق مقررات این سلاح ها نباید در هیچ زمانی بیش از 10 فشنگ در خشاب خود داشته باشند. البته از بابت تعداد خشاب های همراه محدودیتی وجود ندارد. در اینجا تصاویری از معروفترین این سلاح ها را مشاهده می کنید. در آینده در مورد تک تک این سلاح ها صحبت خواهیم کرد.

سلاح های کمری
سلاح های کمری
سلاح های کمری