دمت ورزش به بیش از 3000 سال پیش از میلاد مسیح (ع) می رسد و آنچه جالب است آنکه بسیاری از ورزشهایی که امروزه در حال انجام است تفاوت چندانی با مدل های قدیمی آنها ندارد. پیدایش تمدن های مختلف در نقاط مختلف دنیا با خود ورزشهای مختلفی را به ارمغان آورده است. طی چند مطلب می خواهیم راجع به ورزشهای مختلفی که از تمدن مصر برخاسته شده اند را بررسی کنیم. در آن دوران ورزش وسیله ای برای سرگرمی و آمادگی رزمی بوده است و مسابقات محلی عموما" بمنظور به نمایش گذاردن قدرت برگزار می شدند به نمونه هایی از این ورزشها توجه کنید.


هند بال
هندبال
تصاویری که از نقشها و ظروف مربوط به 5000 سال قبل در یکی از آرامگاه های فرعون های مصر بدست آمده است، نمایانگر آن است ورزشی شبیه به آنچه امروزه هندبال نامیده می شود در آن دوران وجود داشته است. توپ این بازی ها از تکه های چرمی که توسط ریسمانهای گیاهی - احتمالا" پاپیروس - به هم متصل شده اند درست شده بوده. همچنین مطالعات باستان شناسان نشان می دهد که این توپ ها بندرت در بیش از یک بازی مورد استفاده بوده است. به نقاشی های این تصویر دقت کنید که چهار دختر را در حال بازی با توپ نشان می دهد.


هاکی
هاکی
مصریان باستان این بازی را شبیه به آنچه ما امروزه هاکی می نامیم بازی می کردند. تصاویر یافت شده در آرامگاه های فراعنه مصر نشان می دهد که بازیکنان چوگانهایی که انتهای آن کمی خمیده شده است را با کف دو دست نگاه داشته و به بازی مشغول می شدند. توپ های هاکی نیز از پاپیروس و چرم ساخته می شدند. اینگونه از ورزش با همین وسایل ساده و ابتدایی بصورت کاملا" سنتی و ابتدایی هنوز هم در حومه شهرهای مصر انجام می شود.


ژیمیناستیک
ژیمناستیک (حرکات زمینی)
مصریان باستان ابداع کننده ورزشهای بسیاری بوده اند، برخی برای سرگرمی، برخی برای حفظ قدرت و آمادگی جسمانی، تناسب اندام و ... تدارک دیده می شدند. این تصویر که مربوط به 2000 سال پیش از میلام مسیح (ع) می باشد، دختری را نشان می دهد که با داشتن انعطاف بدنی در حالی که کف پاهایش روی زمین است از پشت کف دست هایش را نیز به زمین گذاشته است. این تصویر مثال بارزی از ورزش ژیمناستیک است که امروزه توسط زنان و مردان انجام می شود و عامل موثری برای تناسب اندام و تقویت عضلات می باشد.پرش ارتفاع
نقاشی ها، سنگ نوشته ها و تحقیقات باستان شناسی نشان می دهد که مصریان قدیم در رشته پرش ارتفاع مهارت وِیژه ای داشته اند. دو بازیکن روبروی هم می نشستند بگونه ای که کف پای آنها مستقیم روبروی هم قرار بگیرد و دستهایشان بصورت کشیده به طرف یکدیگر دراز می شد تا حدی که نوک انگشتانشان با هم تماس کمی داشت. بازیکن سوم اگر می توانست از روی این مانع انسانی با موفقیت بپرد، دونفر دست خود را بالاتر می بردند تا اینکه این دو نفر حتی بلند می شدند و ... این ورزش یا به نوعی بازی هنوز هم در شهرهای کوچک و روستاهای مصر متداول است و Goes Steps نامیده میشود.

شنا
شنا یکی از ورزش هایی بوده است که در مصر باستان مردم به آن علاقه بسیار داشتند و در رودخانه نیل به این ورزش می پرداختند. البته شواهد تاریخی نشان می دهد که نیل تنها محلی نبوده که مردم مبادرت به ورزش می کردند مکانهای دیگری مانند Noblemens نیز مانند استخر وجود داشته که شاهزاده ها و اشراف در آن به شنا کردن می پرداختند. نکته جالب آنکه بنظر می رسد آرامش و سکون نیل از جمله مهمترین دلایلی بوده که جوانان را به شنا تشویق می کرده است.

قایقرانی
بله قایقرانی با قایق های پارویی از دیر باز جزو ورزشهایی در مصر بوده که بعنوان مهارتهای نظامی نیز محسوب می شده. به علت نیاز به داشتن بدنی قوی معمولا" قشر خاصی در مصر باستان به این موارد می پرداختند و پارو زنان در یافته بودند که چگونه با حرکاتی هارمونیک بهترین استفاده را از پارو زدن گروهی ببرند. در هر قایق یک نفر بعنوان رهبر انتخاب می شد و حرکات پاروزنان را کنترل می کرد و در صورت لازم دستوراتی را برای تغییر جهت نیز به آنها می داد، روشی که امروزه نیز در بسیاری از مسابقات قایقرانی مورد استفاده قرار میگیرد.


سوارکاری
اسب سواری بعد از جنگ های بسیار و به دنبال آن ارابه رانی در مصر باستان متداول شد. این ورزش در ابتدا با استفاده از حیوانات وحشی انجام می گشت و مصریان باستان مسابقات اسب سواری را بیشتر مناسب جوانان می دانستند. در ابتدا بدون زین و یراق پشت حیوان یا اسب می نشستند و اسب سوار با قدرت با کنترل دهانه است آنرا برای حرکت هدایت می کرد.