(اوشیبا) كه از بدو تولد بسیار ثروتمند بود می توانست زندگیش را وقف خواسته هایش كند: هنرهای رزمی، مذهب و كشاورزی. وی به استادی (سوكاكو تاكدا) جوجیتسو و شمشیرزنی را آموخت و از وی رمزهای تكنیكی اصلی را برای ابداع آیكیدو فرا گرفت. 
(موری هی) از مریدان یكی از رهبران مذهبی ژاپن نیز بود كه (اونی سابورو دوگوشی) نام داشت. وی سرانجام در سال 1942 آیكیدو را از آمیزه ای از تكنیكهای (تاكدا) و فلسفه (دوگوشی) خلق كرد. 
(اوشیبا) برای ترقی آیكیدو همان راهی را كه (تاكدا) رفته بود دنبال كرد: نزدیك شدن به یك قدرت سیاسی و داشتن طرفدارانی از افسران نیروی دریایی ژاپن. قدرت دیگر (اوشیبا) كیفیت خارق العاده و سطح بالای تمریناتش بود. او پیروزمندانه از عهده مبارزات برمی آمد(درست مثل تاكدا) و از شاگردانش می خواست تا در مقابل حریفان خود پیروز از مبارزه بدرآیند و غیرقابل شكست باشند. 
در اوج جنگ جهانی نیز (اوشیبا) از هیچ كوششی فروگذار نكرد و بیش از پیش پیام صلح (دوگوشی) را رواج می داد و تاكید داشت كه هدف آیكیدو، متحدكردن مردم در عشق و دوستی است. 
اوشیبا در مناسب ترین لحظه تكنیكهای رزمی قدیم را از بافت كهنشان بیرون می كشد تا آنها را به درجه عالی تری از (طریق تكامل) برساند و امروزه میلیونها زن و مرد در سراسر دنیا این راه را دنبال می كنند.
h