یکی از تاثیرگذارترین ارکان موفقیت در زندگی حرفه ای یک ورزشکار ارتباط او با مربی یا استادش است . اگر استاد او دارای یک شخصیت جذاب و تا حدودی کامل باشد دوام این ارتباط بسیار طولانی خواهد بود اما اگر این چنین نباشد بعد از مدتی او را رها می کند.

اساتید محترم باید دقت کنند که اگر حد تعادل را نه تنها در تمرین بلکه در زندگی رعایت نکنند به مشکلات جبران ناپذیری برخورد خواهند کرد.

اگر مشاهده کردید که در کلاس تمرینتان هنرجو با شما خوب رابطه برقرار نمی کند . اگر مدتهاست که از او خبر ندارید. اگر با شما نمی تواند راحت صحبت کند. اگر دیدید که تعداد هنرجوهایتان کم و کمتر می شود و یا اینکه چهره ها ثبات ندارند به این معنا که بعد از یک مدت شاگردانتان یا تعدادی از آنها عوض می شوند، در اینجا مشکلی وجود دارد.

این مشکل چیست و چگونه باید آن را حل کرد؟

تاثیر رفتار مربی در راندمان تمرینات و امنیت روانی کلاس ورزشی

یکی از تاثیرگذارترین ارکان موفقیت در زندگی حرفه ای یک ورزشکار ارتباط او با مربی یا استادش است . اگر استاد او دارای یک شخصیت جذاب و تا حدودی کامل باشد دوام این ارتباط بسیار طولانی خواهد بود اما اگر این چنین نباشد بعد از مدتی او را رها می کند.

اساتید محترم باید دقت کنند که اگر حد تعادل را نه تنها در تمرین بلکه در زندگی رعایت نکنند به مشکلات جبران ناپذیری برخورد خواهند کرد.

اگر مشاهده کردید که در کلاس تمرینتان هنرجو با شما خوب رابطه برقرار نمی کند . اگر مدتهاست که از او خبر ندارید. اگر با شما نمی تواند راحت صحبت کند. اگر دیدید که تعداد هنرجوهایتان کم و کمتر می شود و یا اینکه چهره ها ثبات ندارند به این معنا که بعد از یک مدت شاگردانتان یا تعدادی از آنها عوض می شوند، در اینجا مشکلی وجود دارد.

این مشکل چیست و چگونه باید آن را حل کرد؟

این مشکل عدم ایجاد ارتباط صحیح و سالم بین استاد و شاگرد است. این عدم ارتباط بعد از مدتی جای خود را به بی اعتمادی و بعد از آن به بی توجهی و دلسردی و قطع این ارتباط می دهد.

این مشکل از آنجایی نشات می گیرد که اکثر اساتید نمی توانند یک ارتباط صحیح با شاگردانشان ایجاد کنند .

یا آنقدر از او فاصله می گیرند که یک کلاس خشک و بی روحی شکل می گیرد .

برای مثال خود نیز یک مدتی در اوایل آغاز تمریناتم در این چنین کلاسی قرار داشتم .

و یا اینکه با ایجاد یک رابطه ناصحیح کلاسی بی بندو بار شکل می دهند که در آن اصول بی اخلاقی جای اخلاق گرایی را می گیرد.

از ویژگی های بارز این کلاسها می توان به مواردی چون :

·        عدم اطمینان بین استاد و هنرجویان

·        تعداد متغیر کلاس (به این معنا که بعد از مدتی افراد کلاس عوض شده و تعداد کمی در کلاس باقی می مانند . )

·        راندمان پائین تمرینات

·        نبود ارتباط صحیح بین هنرجویان

·        نبودن اثراتی از فلسفه رزمی ( به طور مثال: احترام به یکدیگر)

·        غیبت های طولانی و بدون اطلاع هنرجویان و...

اشکال اصلی رفتار استاد یا مربی کلاس است. آری او با بی توجهی به این امر که زمان ارزشمند است و با ایجاد یک ارتباط صحیح می توان به قله های موفقیت رسید، نه تنها خود را بلکه سرنوشت شاگردانش را نیز دچار آسیب و خطر می کند.

چاره چیست؟

استاد با تدابیری که باید بیاندیشد از هرگونه سوء استفاده دوری کند و محیطی امن از نظر روانی و روحی را برای شاگردانش ایجاد کند. با آنها رابطه صحیح ایجاد کند و با آنها احترام بگذارد تا احترام ببیند.

استاد نباید از الفاظ رکیک استفاده کند و شخصیت شاگردش را خرد کند ( متاسفانه این رفتارهای ناشایست و غیر حرفه ای به کرات در کلاس ها دیده می شود!!!)

استاد باید احترام گذاشتن را به شاگردانش بیاموزد.

چگونه؟

به این صورت که به آنها و نظرشان در موارد مختلف احترام بگذارد.

بی ادبی را با مجازات های سنگین تلافی نکند چون که تاثیر معکوس می دهد.

به آنان بیاموزد که به یکدیگر احترام بگذارند ( حتی به درجات کمتر از خود).

قبل از شروع صحبت با یکدیگر حتی در بیرون فضای تمرینی به یکدیگر احترام بگذارند.

و از این قبیل کارها ( خیلی سخته؟)

از کارهای دیگر که به ایجاد بهتری برای تمرین کمک می کند از جمله:

تهیه فرمها و لیستهایی که محتوی شماره های تلفن و اطلاعات نیمه خصوصی از هنرجویان است.

تقسیم وظایف در کلاس بین هنرجویان ( به طور مثال دو یا سه نفر مامور ارائه اطلاعات تکمیلی به اشخاص علاقه مند می شوند و...)

در طول کلاس به ارائه اطلاعات علمی در مورد حرکات ورزشی و آناتومی بدن را در اختیار شاگردانش بگذارد.

به مباحث اخلاقی به شکل دوستانه بپردازد اما نصیحت نکند بلکه مخاطبانش را به تفکر وا دارد.

با خانواده های شاگردانش ارتباط داشته باشد و از آنها بخواهد که بعضی اوقات به کلاس تمرین بیایند و از روند پیشرفت فرزندشان آگاه شوند و او را برای ادامه این راه تشویق کنند.

به آنها اطمینان داشته باشید و اطمینانشان را جلب کنید .

زمان بهترین راه است!!!

در کل هرآنچه که خوب است به اندازه خوب است ، می خواهد احترام باشد و یا اطمینان ویا حتی محبت!!!

هوشیارانه عمل کنید و هر کار را قبل از انجام دادن از جوانب مختلف بسنجید.