هنرهای رزمی بهترین روش پیشگیری از سرطان

تعجب نکنید ... پژوهشگران و متخصصان آلمانی در طی تحقیقات چند ساله که گزارش نهایی آن چند روز پیش اعلام شد ، اعلام کردند : ورزشهای رزمی از بروز بیش از 20 نوع سرطان جلوگیری می کند.

ورزش مداوم بهترین گزینه برای جلوگیری از یروز انواع بیماری ها است . جالب است که متخصصان اعلام می کنند که اشخاصی که ورزش را به صورت دائمی انجام می دهند در برابر ویروس سرما خوردگی که یکی از متداول ترین بیماری ها است مقاومت کرده و ضعف نشان نمی دهند.

حال در آغازین سالهای هزاره سوم که اکثریت مردم از ورزش کردن می گریزند و فعالیت چندان ورزشی ندارند ، باید برای زنده ماندن و سالم زیستن علاوه بر رعایت یک رژیم غذایی مناسب ، تمرینات ورزشی را به طور متداول انجام داد.

اما با این روند آیا در چندین سال آینده چیزی از تحرک و سلامتی دیده می شود؟

شاید یکی از دلایل این موضوع که هنرهای رزمی به عنوان بهترین درمان برای جلوگیری از بروز انواع سرطان معرفی شده است ، این باشد که این ورزش علاوه بر تحرک زیاد و درگیر کردن تمامی عضلات ، بیشتر با روح انسان سرو کار دارد و آرامش و اعتماد به نفس کوچکترین هدیه از جانب هنرهای رزمی است.

تا دیر نشده شما هم از این موهبت در دسترس استفاده کنید .