Self Defense
توجه داشته باشید که برای یادگیری این ورزش که نوعی ورزش رزمی (Martial Art) به شمار میرود، حتما" باید شرایط بدنی و روحی شما آماده باشد.

بدن شما لازم است ورزیده، و سرعت تحرک بالایی داشته باشد. شما باید از لحاظ روحی نیز قوی باشد. توانایی تمرکز فکری و قدرت تصمیمگیری شما باید بالا باشد و از اراده و اعتماد به نفس زیادی برخوردار باشید.

در این مقاله شما با حرکات کاراته ای ساده که در دفاع شخصی کاربرد دارند آشنا خواهید شد. پیشنهاد می شود تا اگر می خواهید این ورزش را جدی پیگیری کنید، چهار حرکت زیر را به طور مدام تمرین کنید و سعی کنید تا سرعت انجام حرکت را بالا برید.


Age Uke
- آگه اوکه
در این حرکت ساعد شخص دفاع کننده (سمت چپ تصویر)، به سمت بالا حرکت می کند تا ضربه شخص حمله کننده را دفغ کند.

توجه کنید که در این حرکت، سرعت عمل بسیار مهم است. تمرین این حرکت را به گونه ای انجام دهید تا سرعت حرکت خود را بالا ببرید.

همچنین سعی کنید تا با تمرینات ویژه، همچنین کار با وزنه، قدرت ساعد خود را افزایش دهید تا هنگام دفع ضربه به ساعد آسیبی نرسد. این حرکت همچنین کمک می کند تا ضربه ای که با با سلاح یا چوب زده می شود دفع گردد.Gedan Barai
- گدان بارایی
این حرکت نیز مانند حرکت آگه اوکه است، اما جهت دست و سعد به سمت پایین است.

تفاوت گدان بارایی با آگه اوکه در اینست که گدان بارایی از ضربات پایین بدن (مشت و لگد) دفع می کند و جهتش از بالا به پایین است. توجه کنید که مشت و مچ در این حرکت بیشتر درگیرند نسبت به ساعد، پس به علاوه تقویت سرعت، قدرت تحمل مچ و مشت نیز باید بالا روند.

در انجام این حرکت، دقت کنید تا موقعیت قرار گرفتن بدنتان مانند تصویر باشد.Soto Uke
- سوتو اوکه
در این حرکت دفاع با قسمت بیرونی ساعد دست انجام می شود. این حرکت کمک می کند تا ضربات (لگد یا مشت) به داخل بدن یا صورت دفع شوند.

به جهت حرکت دست در تصویر دقت کنید. در این حرکت نیز مشت، مچ و ساعد لازم است تا تقویت گردند. سرعت نیز در انجام این حرکت موثر است.

برای تمرین سوتو اوکه می توانید، با انجام این حرکت به شیی محکم مانند کیسه بکس ضربه بزنید.
Uchi Uke
- اوچی اوکه
در این حرکت، دفاع با قسمت (لبه) داخلی ساعد انجام می گیرد. این حرکت نیز مانند سوتو اوکه از ضربات بالا تنه دفاع می کند.

اوچی اوکه و سوتو اوکه برای زدن صربه نیز کاربرد دارند.