هواخواهان تیم فوتبال انگلیش
Fan، هوادار، طرفدار یا هواخواه ورزشی به شخصی گفته می شود که مشتاقانه و فراتر از حد معمول طرفدار و هواه خواه یک شخص ورزشکار، یک تیم ورزشی و یا یک باشگاه ورزشی است.

کلمه فن "Fan" اصلا" از کلمه "Fanatic" به معنی "aficiando" یا همان طرفدار/هواخواه با تعصب و اشتیاق زیاد است. این کلمه برای اولین بار در سال 1889 در آمریکا بر سر زبانها افتاد. در آن زمان شخصی وجود داشت که با تعصب زیاد طرفدار مسابقات بیس بال (Baseball) و یکی از تیمهای حاضر در لیگ بیس بال آمریکا بود. کلمه فن، اولین بار به این شخص نسبت داده شد. قبل از آن، بجای "fan" به طرفداران حمایت کننده یا همان "supporter" گفته می شد.

کلمه "fan" اصلا"، آمریکایی است که امروزه تقریبا" به اکثر زبانها صادر شده است. برای مثال آلمانی و فرانسوی زبانها نیز به یک طرفدار ورزشی، فن می گویند.

Fan club
از زمانی که طرفداران و هواخواهان تیمها به صورت گروهی به فکر سازماندهی خود و ایجاد ارتباط اداره شده بین یکدیگر افتادند، باشگاه های طرفداران بوجود آمد.

این نوع باشگاه ها اصلا" از طرف هواخواهان اداره می شود، اما برخی از باشگاه ها و تیمهای بزرگ، باشگاه های طرفداران خود را سازماندهی و حمایت مالی می کنند. برای مثال اتحادیه های فوتبال کشورهای صاحب نام فوتبال، مانند انگلستان، آلمان و فرانسه، همگی دارای باشگاه هواداران یا همان "Fanclub" هستند.


طرفداران فوتبال ایران
در این باشگاه ها، طرفداران با عضویت رسمی خود، گردهم می آیند تا به صورت سازماندهی شده از تیم یا گروه ورزشی خود حمایت کنند. تیمها یا باشگاه هایی که این Fanclub ها را اداره می کنند معمولا" خدمات یا سرویسهایی ویژه را در اختیار اعضای خود قرار می دهند.

برای مثال، لباس تیم خود را به صورت رایگان، یا با قیمتی مناسب و ارزانتر از قیمت واقعی آن، در اختیار هواخواهان قرار می دهند، برنامه های آموزشی جهت تشویق و رعایت انضباط در ورزشگاه ها را تدارک می بینند، و یا برنامه های را جهت سرگرمی طرفداران فراهم می کنند.

در ایران متاسفانه از این نوع باشگاه ها خبری نیست و یا بسیار کم دیده می شود. برای مثال، تیم ملی فوتبال کشورمان که حقیقتا" محبوبترین تیم ورزشی کشور است، با راه اندازی و سازماندهی چنین باشگاهی می تواند طرفداران و هواه خواهان این تیم را با برنامه های حساب شده، سازماندهی کند و فرهنگ صحیح طرفداری را در بین آنان گسترش دهد.


درگیری بین طرفداران: ترکیه - سوید
طرفدار نما / تماشاگر نما
این واژه معمولا" به هواداری گفته می شود، که در اصل او هوادار نیست بلکه برای برهم زدن نظم و انضباط و از بین بردن فرهنگ ورزشی تلاش می کند که از راه هواداری یک تیم یا یک ورزشکار به هدف خود برسد.

البته نمی توان گفته که هر کس که نظم را به هم می زند جزیی از این گروه است، چرا که برخی مواقع طرفداران آنقدر متعصب و عصبی می شوند که عمل آنها با به اصطلاح "تماشاگر نمایان" همسو می شود. شاید این نوع طرفداران احتیاج به آموزشهای صحیح جهت کنترل احساسات بیش از اندازیشان توسط همین باشگاه های هواداران را دارند.