ووشو مادر همه ورزشهای رزمی جهان است  در واقع ووشو یا همان كونكفو یا بوكس چینی یك ورزش نیست بلكه هنری است در بر دارنده بیش از 15 ورزش یك ووشو كار باید مانند یك بوكسور دستهایش قوی باشد مثل یك جودوكار یا كشتی كیر فنون درگیری را بلد باشد پاهایش ورزیده بوده و از فنون كامل پا بهره كامل داشته باشد و مثل یك ژیمیناست از حركات آكروبات قوی برخوردار باشد . 

قدمت ووشو در كشور چین به زمانهای بسیار دور كه اولین صورت های اجتماعات بشری در جوامع اولیه بوجود آمدند ، باز می گردد . در آن زمان به منظور حفظ سلامتی ، درمان بیماری ها ، افزایش بنیه جسمانی و طول عمر و تعلیم مهارتهای نظامی به افراد آن جوامع ، حركاتی ابداع گردید كه بسط و گسترش آن در طول ادوار مختلف ، به ورزش زیبا و جذاب ووشوی امروزی بدل شده است . درطی قرون  14  تا  16  میلادی چهره های برجسته ورزشهای رزمی بتدریج در معبد شائولین گردهم آمدند و سبك های اصلی ووشو را به تقلید از حركات حیوانانی همچون پلنگ ، درنا ، مار ، ببر و اژدها بوجود آمدند . لیكن امپراتور وقت كه بتدریج از فعالیت های ساكنان این معبد دچار ترس و نگرانی شده و معبد را تهدیدی علیه حكومت خود می دید ، فرمان انهدام و به آتش كشیدن معبد شائولین را صادر كرد . در لشكركشی امپراتور برای انهدام معبد ، فقط تعداد اندكی از افراد آن توانستند جان سالم از مهلكه بدر ببرند .  این واقعه تلخ تاریخی از سوی دیگر موجب انتشار و اشاعه ورزشهای رزمی معبد شائولین كه تا آن زمان محفوظ و مخفی مانده بود به سایر نقاط كشور چین گردید ، هر چند امپراتوران برخی از سلسله های حاكم بر كشور پهناور چین تمرینات ورزشهای رزمی را خطری برای حکومت خود قلمداد نموده و انجام آنرا ممنوع اعلام كرده بودند لیكن امپراتورانی هم بودند كه خود شیفته این تمرینات بوده و موجبات ترویج آنرا فراهم كرده اند . در دوران سلسله های شانگ ( Shang  ) و ژو ( Zhau  ) حرکاتی از ووشو بوجود آمدند كه برای آموزش سربازان استفاده می شد و همه ساله در پائیز و بهار مسابقات كشتی خاصی بنام جیائو برای انتخاب سربازان نمونه و اعطای عناوین افتخاری برگزار می شد . با ایجاد کاربرد نظامی برای ووشو ، رفته رفته حركات رزم با شمشمیر ، نیزه و چوب بوجود آمدند . ظهور گروههای نمایش خیابانی بنام لوكی ( Luqi  ) كه از طریق نمایش حرکات رزمی امرار معاش می كردند ، خود باعث گسترش هر چه بیشتر ووشو گردید . دوران سلطنت سلسله های كینگ ( Qing  ) و مینگ ( Ming  ) را می توان عصر شكوفایی ووشو به شمار آورد .

ووشو دارای سبكهای بیشماری است كه شاید هیچكس نتواند اسم همه سبكها را با خصوصیاتشان برای ما باز كو كند . انشاالله سر فرصت در باره سبكهای ووشو به تفضیل صحبت خواهیم كرد.